Tuyển dụng

Công Ty CP SX Tổng Hợp Châu Á 

 

Tuyển dụng: -20 công nhân đan sợi ngành nhựa giả mây.

                       -05 thợ hàn khí CO2Copyright © 2016 www.banghechauan.com.vn - Site by Thai Vu Media

Background Color
Background Image